SK Solnice

Historie sportovního klubu

Sportovní klub byl založen v roce 1932 a obsahoval pouze oddíl kopané. V roce 1957 v rámci sjednocené tělovýchovy vstoupil klub pod názvem Tatran Solnice do ČSTV. Sloučením klubu s tělovýchovnou jednotou Auto Kvasiny v roce 1976 došlo ke změně názvu na TJ Auto Škoda Kvasiny a spolek fungoval pod patronací závodu AZNP Kvasiny. Takto sportovní činnost pokračovala až do roku 1991, kdy se klub znovu osamostatnil a získal zpět svůj původní název Sportovní klub Solnice.

V současné době klub vlastní svoji kuželnu, fotbalové kabiny a ubytovnu. Od města Solnice má v pronájmu objekt sokolovny, fotbalové a atletické hřiště. Celkem klub spravuje investiční majetek za více než 11 milionů korun.

V současné době se na aktivní sportovní činnosti podílejí oddíly fotbalu, kuželek, atletiky a stolního tenisu.

Největší je oddíl fotbalu, za který v krajských soutěžích startují družstva mladších i starších žáků a družstvo dorostu. Největších úspěchů dosahuje družstvo přípravek. V loňské sezoně bylo účastníkem přeboru Čech, kde skončilo na osmém místě. Dvě družstva mužů startují v okresních soutěžích. Kolektivy mládeže pak za vydatné pomoci svých rodičů zajišťují již tradiční sportovní ples.

Oddíl kuželek měl v uplynulé sezoně v oblastních soutěžích dvě družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. Vedení oddílu zajišťuje populární soutěž neregistrovaných sportovců. Celkem bylo v této soutěži zapojeno 24 dvoučlenných družstev. Ta jsou rozdělena dle výkonnosti s možností postupu a sestupu. Oddíl též pořádá tradiční turnaj na 100 hodů dorážkové. V roce 2008 se konal již 31. ročník.

Činnost oddílu atletiky se datuje od roku 1953. V současné době oddíl zajišťuje činnost pouze v kategorii nejmladšího žactva. Tato šestičlenná družstva startují v Krajském přeboru II. třídy. Žákyně jsou po prvním kole na prvém a druhém místě, žáci pak na místě druhém. Oddíl ve spolupráci se ZŠ Solnice zajišťuje již tradiční závody žákovských družstev základních škol O pohár starosty města Solnice. V červnu to bude 17. ročník.

Oddíl stolního tenisu má aktivní pouze družstvo mužů, které startuje v regionální soutěži II. třídy, kde obsadilo druhé místo, a tím si zajistilo postup do vyšší soutěže.

Veškerou sportovní činnost zajišťují oddíly dobrovolnými trenéry a funkcionáři. Mimo tuto činnost se snaží vedení klubu nadále vylepšovat sportovní objekty. Za posledních pět let se podařilo zajistit rozšíření kabin fotbalu v hodnotě přes 3,5 milionu korun, rekonstrukci zavlažování travnatých hřišť v hodnotě přes 500 tisíc korun, rekonstrukci soc. zařízení v objektu kabin fotbalu v hodnotě přes 300 tisíc Kč a dovybavení kuželny a to instalací zapisovacího zařízení v hodnotě cca 170 tisíc korun. Podpora na těchto akcích byla z ČSTV, Krajského úřadu v Hradci Králové, Mikroregion Bělá v programu Leader ČR dále pak ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg IIIA a v neposlední řadě pak z příspěvků Města Solnice.

Přes tyto pozitiva se klub potýká s finanční otázkou hlavně v zajištění provozu tělovýchovných zařízení. Stále zvyšující se náklady na el.energii, plyn a další služby a na druhé straně snižující se příspěvky hlavně pak z ČSTV nám přinášejí nemalé problémy.

I tak Sportovní klub patří k největší společenské organizaci v oblasti členské základny a práce s mládeži ve městě. Organizovaná tělovýchova slaví letošního roku 110 let od svého založení.

Výsledky

3 - 2 (Pen: 3:2)
Okresní přebor II.třídy - SYNYT
Solnice

5. kolo SK Solnice B - TJ Sokol Lukavice

počet diváků: 55
5 - 3
Okresní přebor II.třídy - SYNYT
Solnice

14. kolo Solnice "B" - Lukavice

počet diváků: 50
1 - 3
Pohár dospělých - BFS - GÓL
Solnice

Solnice "B" - Lukavice

počet diváků: 80
9 - 0
Lukavice

1. přípravné utkání: Lukavice - Solnice "B"

5 - 2
Solnice

4. přípravné utkání - Solnice-Lukavice